Däcksplan på M/S STENA ANTRIM. Genom Gary Andrews samling.

Tillbaka.