Brandskadade området på M/S STAR  PRINCESS. © Foto Marion & Helge Barth.

 

Tillbaka.