S/S SKANDIA och S/S SKANDIA.  Foto genom Lennart Falleth samling.

Tillbaka till SKANDIA.

Tillbaka till LULEŇ.