M/S SARDEGNA BELLA under upphuggning i Aliaga, Turkiet, hösten 2001. © Foto Selim San.

Tillbaka.