Byggbilder på M/S GTS QUEEN MARY 2.

St Nazaire 20/8-2003. © Foto Eric Houri.

St Nazaire 20/8-2003. © Foto Eric Houri.

St Nazaire 20/8-2003. © Foto Eric Houri.

 © Foto Eric Houri.

 © Foto Eric Houri.

Tillbaka.