Ombord M/S NOVA STAR. foto Henrik Hammar.

Tillbaka.