Ombord M/S NORWEGIAN PEARL. Foto Rob De Visser.

Tillbaka.