Maskinrumsbilder S/S NORWAY. © Foto Göran Andersson.

Tillbaka.