Extrabilder på M/S MECKLENBURG-VORPOMMERN.

 27/7-1996. © Foto Bosse Magnusson.

M/S MECKLENBURG-VORPOMMERN sjösätts 27/7-1996. © Foto Christian Eckardt.

 27/7-1996. © Foto Bosse Magnusson.

 27/7-1996. © Foto Bosse Magnusson.

 27/7-1996. © Foto Bosse Magnusson.

 27/7-1996. © Foto Bosse Magnusson.

© Foto Christian Eckardt.

© Foto Christian Eckardt.

Tillbaka.