Ombord M/S MARIELLA. Foto Micke Asklander.

Tillbaka.