Ombord M/S MAGALLANES. Foto genom Bert Knorr samling.

Tillbaka.