M/S LOGOS II på varv i Fort De France. © Foto Yvon Perchoc.

Tillbaka.