Ombord M/S JUPITER. © Foto Ingo A. Kejzar.

Tillbaka.