Byggbilder på M/S HROSSEY tagna 6/8-2002. © Foto Marko Hänninen.

Tillbaka.