M/S HAMMERODDE på provtur 11/4-2005. © Foto Ton Grootenboer.

M/S HAMMERODDE på provtur 11/4-2005. © Foto Ton Grootenboer.

M/S HAMMERODDE på provtur 11/4-2005. © Foto Ton Grootenboer.

Tillbaka.