M/S FENNIA i Helsingör, våren 1975. © Foto Kenn Eilersen.

M/S FENNIA i Helsingör, våren 1975. © Foto Kenn Eilersen.

M/S FENNIA i Helsingör, våren 1975. © Foto Kenn Eilersen.

Tillbaka.