Däcksplan M/S CORAL. Från Matt Murtland samling.

Tillbaka.