I Hamburg på kvällen 9/1-2006. © Foto Marko Stampehl.

 I Hamburg 12/1-2006. © Foto Jan Tiedemann.

Tillbaka.