Bilder på förlängningsdelen till M/S BRAEMAR.  © Foto Christian Eckardt.

Tillbaka.