Byggbilder på M/S BASTØ IV. © foto Bastö Fosen.

5/10-2015

5/12-2015.

Tillbaka.