Upphuggningsbilder på M/S AVRASYA i Aliaga, Turkiet 26/9-2006. © Foto Klas Brogren.

Tillbaka.