Ombord M/S ARIADNE. Foto Georges Koutsoukis.

Tillbaka.