M/S A REGINA fast på revet 1985. Foto U.S. Coast Guard.

M/S A REGINA fast på revet 1985. Foto U.S. Coast Guard.

M/S A REGINA fast på revet 1985. Foto U.S. Coast Guard.

M/S A REGINA under upphuggning 1989. Foto Titan Marine Salvage.

Tillbaka.