HSC EXPRESS får hjälp av bogserare att komma ut från Larne. © Foto Allan Doyle.