M/S EUROPEAN EXPRESS i Pireus 15/5-2012. Foto George Koutsoukis.