M/S EUROPEAN EXPRESS i Pireus 15/7-2010. Foto George Koutsoukis.