S/S DUX.

Byggd 1902 av Thorskogs Varv/ F:a P Larsson, Torskog.

Varvsnummer. 168.

Dimensioner. 13,15 x 3,79 x 1,97 m.

Nt. 18.

Maskineri. En compund ångmaskin.

Effekt. 80 ihk.

Knop. ?.

Efter maskinbyte. En Skandia råoljemaskin.

Effekt. 150 hk.

Knop. ?.

Efter maskinbyte. En 6-cyl, Scania diesel.

Effekt. 230 hk.

Knop. ?.

Levererades 1902 till Andersson & Lindberg, Göteborg.

1916. Såld till Gustaf E Reuter, Göteborg.

1919. G E Reuter går samman med Hugo Bergelin i Göteborg och bildar AB Bergelin & Reuter. Fartyget överförs till det rederiet.

1932. Företagsnamnet ändras till AB Reuters Kolimport.

1934 10 11. DUX bogserade pråmen GR 45 förbi Eriksbergs MV. Intill utrustningskajen låg s/s UDDEHOLM. UDDEHOLM utför "rundgång" av sitt maskineri med kraftigt propellervatten som följd. Pråmen hamnade i detta vatten och slungades emot ett annat fartyg, s/s NANNY, från Skärhamn. Mindre skador uppstod och en del av pråmens kollast föll överbord.

1936. Överförd till Reuters Handels AB, Göteborg.

1942. Såld till AB Billners Kolimport, Göteborg. Omdöpt till BILL.

1943. Rekvirerad av Västkustens Marinkommando i Göteborg.

1951. Såld till Motorbogserbåtarna AB, Göteborg. Omdöpt till ARNE.

1952. Bytts maskineriet ut.

1966. Såld till Bogserings AB Stormking, Göteborg. Omdöpt till STORM-CENTER.

1973. Såld till O & E Andersen, Nordenbro, Danmark. Omdöpt till HOP II.

1978. Såld till Hop Aps, Rudkjöping, Danmark.

1979. Såld till Jens Larsen Shipping, Svendborg, Danmark. Omdöpt till ACTIV.

1980. Får fartyget nytt maskineri.

1994 06. Såld till L O B Pedersen, Nibe, Danmark. Omdöpt till LIMFJORD.

2010. Sjönk på grund av snö och is. Bärgades och skrotades.

M/S STORM-CENTER.

Tillbaka till Reuters rederiet.

© 2021 faktaomfartyg.