S/S DUX. Foto från Båtologen, genom Lennart Falleth samling.