M/S DUNDER vid Mälarvarvet 21/7-2009. © Foto Christer Samuelsson.