M/S DRUJBA i Novorossiysk 29/3-2016. Foto Oleg Sushkov.