M/S DJURSLAND II. Foto genom Micke Asklander samling.