M/S DIANA II AV SLITE vid Stadsgården 12/6-1979. © Foto Tommy Gjerling, genom Micke Asklander samling.