M/S DIAGORAS avgr Pireus 24/8-2006. Foto Georges Koutsoukis.