M/S DIAGORAS i Pireus 6/10-2018. foto George Koutsoukis.