M/S DIAGORAS i Perama 22/5-2018. foto George Koutsoukis.