M/S DIAGORAS i Perama 3/6-2016. Foto George Koutsoukis.