M/S CRUISE EUROPA i Patras 21/3-2010. Foto George Koutsoukis.