M/S CRUISE EUROPA i Patras 19/3-2010. Foto George Koutsoukis.