M/S COSTA FASCINOSA i Pireus 15/8-2013. foto George Koutsoukis.