S/S CORFITZ BECK-FRIIS. Vykort genom Lennart Falleth samling.