M/S CORA i Elefsis bay 1/1-2014. Foto George Koutsoukis.