M/S CELEBRITY SILHOUETTE i Pireus 27/8-2012. Foto George Koutsoukis.