HSC CAT-LINK V i Århus 5/9-1998. © Foto Bernt Skjött.