S/S CARLSTEN. Foto genom Tomas Johannessons arkiv, Lennart Falleth samling.