S/S CARL VON LINNÉ. Vykort genom Lennart Falleth samling.