Carl Norrthons rederier.

Rederi Ab Anglos, Sandö Sågverks Ab, Rederi Ab Höganäs.

Rederi Ab Anglos grundades år 1909 av Carl Norrthon och Emil Johnsson m.fl. i Höganäs. C Norrthon var vid denna tidpunkt aktiv sjökapten och E Johnsson stod som huvudredare. 1916 blir Carl Norrthon huvudredare. Detta rederi hade två fartyg, s/s Emily och s/s Elsie. 1918-19 likviderades rederiet.

Sandö Sågverks Ab, Hernösand införskaffade år 1916 ett mindre tremastat segelfartyg, Lea, för trävirkesfrakter. Bolaget inleder ett samarbete Carl Norrthon som fick ansvaret för fartygets drift. Fartyget såldes till Tyskland 1923.

Rederi Ab Höganäs grundades år 1919 av Carl Norrthon, Emil Johnsson m.fl. i Höganäs. Under åren hade detta rederi sju fartyg i trafik (s/s Norma, s/s Nordia, s/s Norruna, s/s Norita, s/s Norcita, m/s Norinda och m/s Nordica). Rederiet skall inte förväxlas med ett annat rederi med samma namn (Red AB Höganäs). Det rederiet grundades i Höganäs år 1902 och likviderades 1916. Även i det rederiet fanns Emil Johnsson i ledningen.

Under åren var Carl Norrthon även styrelseledamot i ett flertal andra mindre rederier i Höganäs och hade ett nära samarbete med Emil Johnsson som var huvudredare i flera rederier.

1966 avlider Carl Norrthon. Red AB Höganäs har då ett fartyg, m/s Nordica, som säljs till Somalia 1968. Därefter blir rederiet vilande. 1970 köps rederiet upp av AB Transmarin som registrerade något enstaka fartyg där. 

Text och information, Lennart Falleth.

S/S Norma. (1921-1960).

S/S Norruna. (1925-1962).

M/S Norinda. (1952-1963).

M/S Inga. (1972-1976).

 

Tillbaka till rederier på r.

Tillbaka till rederier på s.