S/S CARL XV.

Byggd 1873 av Bergsunds Mekaniska Verkstad, Stockholm.

Varvsnummer. 105.

Dimensioner. 49,41 x 7,50 x 3,15 m.

Brt/ Nrt/ Dwt. 520/ 415/ 340.

Maskineri. En 2-cyl, compoundångmaskin.

Effekt.?

Knop. 11,5.

Efter maskinbyte. En 2-cyl, W Lindbergs M.V. compoundångmaskin.

Effekt. 520 ihk.

Knop. 14,5.

Passagerare. 390.

RN. 2360.

IDno. 3002360.

Levererades 1873 till Sundsvalls Nya Ångfartygs AB, Sundsvall. Fartyget var en kombinerad passagerar och styckegodsångare. Fick smeknamnet korvbåten, då en stor del av lasten bestod av korv.

1873 - 1885. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall. .

1875. Ombildades rederiet, nytt namn, Ångfartygs AB Norden, Sundsvall.

1886. Såld till Södra Ångermanlands Ångbåts AB, Nyland.

1886. Ombyggd på Södra Varvet i Stockholm. Fick ny ångmaskin. Detta gjorde CARL XV till ett av de snabbaste ångfartygen på kusttrafiken. Knop: 14,5.

1886 - 1916.Insatt mellan Stockholm - Härnösand - Nyland.

1912 04 16. Såld till Stockholms Rederi AB Svea, Stockholm.

1914. Annonserad för linjen Stockholm - Sundsvall - Ångermanälven (Nyland), en gång i veckan.

1914 12 06. Skall avgå till Mäntyluoto och Raumo, Finland. Blir dock stoppad via telefon av Sveas direktör. Ett annat Sveafartyg (LUNA) hade tidigare samma dag minsprängts utanför Mäntyluoto. Två andra Sveafartyg (NORRA SVERIGE & WESTERNORRLAND) var också på väg in i samma område men det hade ej gått att nå dem.

1914 07 12. Minsprängs det ena fartyget (NORRA SVERIGE).

1916. Ombyggd, bl a rätades master och skorsten.

1916 - 1936. Insatt mellan Stockholm - Sundsvall - Härnösand - Köpmanholmen - Örnsköldsvik.

1936. Linjen utsträcks för att även innefatta Vasa, Finland.

1936 07 04. På resa mellan Sundsvall - Vasa grundstöter CARL XV vid Storkallegrund i Vasa skärgård. Fartyget får kraftig slagsida. Passagerare och besättning går i livbåtarna och räddas av en finsk kanonbåt och Grängesbolagets malmångare VOLLRAT THAM. Den finska bärgningsångaren s/s Protector besiktade fartyget men bedömde att en bärgning skulle vara för kostsam, skadorna var för omfattande. Fartyget lämnades på plats då det inte utgjorde någon fara för övrig trafik.

S/S CARL XV.

Tillbaka till rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.