S/S C. G. THULIN.

Byggd 1930 av Fredrikstads Mekaniske Verksted, Fredrikstad, Norge.

Varvsnummer. 264.

Dimensioner. 82,10 (mellan perpendiklarna) x 12,80 x ? m. 

Brt/ Dwt. 1778/ 3435.

Maskineri. En ångmaskin.

Effekt. ?.

Knop. 10,0.

RN. 7681.

IDno. 3007681

1930 09 06. Sjösatt.

Levererades 11 september 1930 till Rederi AB Roslagen (Nordström & Thulin), Stockholm. Fartyget var det första I världen som utrustades med en s.k. Dampmotor som förbrukade ca 4 ton kol mindre per timme än vanliga typer av ångmaskiner. Ångpannorna låg placerade på huvuddäcket, akter om maskinrummet.

1931. Fartyget kolliderade med en pir i Kaolacks hamn (Senegal). Skadorna värderades till 800 000 francs men prutades till 500 000.

1932. På resa till Afrika avlider styrman J A Sundman. Fartyget gick in till Gibraltar där styrmannen begravdes.

1935. Såld till Stockholms Rederi Ab Svea, Stockholm. Omdöpt till THULE.

1935. Insatt på Brazil - La Plata linjen i samtrafik med Rederi AB Fredrika.

1942 10 01. På resa från Luleå till Rotterdam då Thule ingick i en tysk konvoj, anfölls konvojen av allierade flygplan och motortorpedbåtar utanför den holländska kusten. THULE träffades av en torped och sjönk. Nio man och en kvinna omkom. Tolv man och en kvinna räddades och fördes till en holländsk hamn. Fartyget sjönk på lat N 53 36´ , long 0,5 10´, en position utanför Terschelling.

S/S THULE

Tillbaka till rederi Ab Svea.

© 2021 faktaomfartyg.