M/S C COLUMBUS i Barcelona 25/4-2006. Foto Nacho Idoipe Marti.