Brattbolagen.

Ångfartygs Ab Elsfsborg, Ångfartygs Ab Amacitia, Ångfartygs Ab Nordsjön, Ångfartygs Av Arnold, Ångfartygs Ab Östersjön och Ångfartygs Ab Adolf.

Redan i april 1877 grundades firman Adolf Bratt & Co, i Göteborg av generalkonsul Adolf Bratt. Firman var en ”commissions-, agentur- och speditionsaffär”.

Senare utvidgades rörelsen med kol- och rederiverksamhet.

Det första rederiet i verksamheten får namnet Ångfartygs AB Elfsborg, grundat 1884 och upplöst 1891.

År 1889 grundades Ångfartygs AB Amicitia och sju år senare, 1896, grundades Ångfartygs AB Nordsjön.

1899 bildas ett fjärde rederi, Ångfartygs AB Arnold. 1908 köps Göteborgsrederiet

Ångfartygs AB Vidar som hamnat på obestånd upp. Samma år bildas Ångfartygs AB Östersjön och år 1912 bildas Ångfartygs AB Adolf efter att Ångfartygs  AB Amicita och Ångf AB Arnold upplösts.

En stor del av trafiken gick på England.

År 1909 träder äldsta sonen Arnold Bratt in och tillsammans driver de företaget fram till 1930 då Arnold plötsligt dör.

1934 avlider också Adolf Bratt, 86 år gammal. Yngste sonen Gustaf Adolf Bratt, övertar då verksamheten. En brorson till grundaren, Harry Bratt, återfinns också i rederiet.

Ett tiotal år senare utökas verksamheten betydligt, 1943 köps AB Bränsleimporten i Halmstad upp och 1944 köper man det välkända Göteborgsrederiet ”Göthabolaget” samt firman Jonsson, Sternhagen & Co.

Två år senare, 1946, införlivas även Lödöse Varf.

År 1959 inleds ett samarbete med med Bonnierbolagen i Stockholm och Erik Kekonius inträder som ny Vd.

Detta samarbete upphör redan 1961 och Bratt-bolagen blir åter självständiga, dock kvarstår E Kekonius som Vd.

I mitten av 1960-talet startar en serie sammanslagningar och uppköp av rederier där många olika aktörer var inblandade.

Detta slutar med att resterna av Brattbolagen försvinner i Salénbolagen i mitten av 1970-talet.

Genom åren ägde Bratt-rederierna ca 40 fartyg, av dessa var endast 3 st motorfartyg. De övriga var ångfartyg. Så vitt det är känt ägdes aldrig några segelfartyg.

Text och historik. Lennart Falleth. (ej komplett lista ännu).

S/S Adolf. (1889-1917).

S/S Arnold. (1899-1925).

S/S Gustaf Adolf. (1901-1918).

S/S Beatrice. (1908-1915).

S/S Consul Bratt. (1913-1954).

S/S Adolf. (1918-1924).

S/S Tyra Bratt. (1923-1940),

S/S Adolf Bratt. (1924-1937).

S/S Dagmar Bratt. (1924-1958).

S/S Arnold Bratt. (1925-1961).

S/S Clive. (1926-1950).

S/S Gertrud Bratt. (1927-1939).

S/S Adolf Bratt. (1938-1939).

S/S Vanadis. (1940-1942).

S/S Adolf Bratt. (1941-1960).

S/S Hervor Bratt. (1943-1946).

S/S Marianne Bratt. (1944-1952).

S/S Hervor Bratt. (1948-1960).

S/S Lennart Bratt. (1951-1958).

M/S Gertrud Bratt. (1957-1967).

S/S Skotfoss. (1957-1961, chartrad).

S/S Adolf Bratt. (1961-1963).

S/S Barbro Bratt. (1961-195).

M/S Monica Bratt. (1962-1965).

Tillbaka